Ringen bestellen

Hallo leden van de Bosfluiters.

I.v.m. ziekte van onze Ringcommissaris Henk Lunshof kunnen jullie in vervolg de ringen tot nader bericht bij de Penningmeester, Harm van der Veen, bestellen.

Het bestellen van de ringen gaat als volgt:

U moet een origineel bestelformulier invullen en deze bij mij inleveren.

Dit formulier kunt u ook downloaden via de website NBvV.

Dat mag ook per mail. Daarna maakt u het verschuldigde bedrag over.

Het bedrag moet op de rekening staan voor de uiterlijke inleveringsdatum.

Deze datum staat onder de bestelronde. (Uiterlijk inleveren bij de ringcommissaris)

Als het bedrag op de rekening van de Bosfluiters staat, kan ik de ringen gaan bestellen.

Als het bedrag niet op de rekening staat kan ik helaas de ringen niet bestellen.

Ringen bestellen niet per telefoon of op een papiertje maar gewoon het juiste bestelformulier.

Bestelperiodes:
Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.

bestelperiode: uitlevering:
1 april – 5 mei op 1 oktober
16 mei – 20 september uiterlijk 15 december
1 oktober – 20 januari uiterlijk 1 april
1 februari – 20 maart uiterlijk 15 mei

Meer informatie kunt u vinden op de site van de bond NBvV – Ringen

 

Penningmeester   H van der Veen

Bankrekening: NL 85 RABO 035.60.56.716
Telefoon: 0592-399233

Mobiel: 0627064304
E-mail:     hajosveen@home.nl