Bestuur & informatie

Wij komen ongeveer acht keer per jaar bij elkaar, door middel van een ledenvergadering.

In november houden wij altijd een tentoonstelling.

Het Bestuur

Ons bestuur bestaat uit 5 personen:

 • voorzitter: de heer J.W. Beugels,
  Proekshof 18 9431 JG Westerbork 0593-332621 e-mail: lummiebeugels@hotmail.com
 • secretaris, de heer R. Altena,
  Schultehof 14 9451 AX Rolde tel.: 0592-243123 e-mail: raltena92@gmail.com
 • penningmeester, H. van der veen,
  Wolgastraat 64 9406 RX Assen tel: 0592-399233 e-mail: hajosveen@home.nl
 • ringencommissaris, de heer H. Lunshof,
  Anreperstraat 77 9404 LC Assen tel: 0592-316750
 • algemeen adjunct, de heer H. Fokkema,
  Hemmenweg 28 9454 PN Ekehaar 06-50650154 e-mail: hfokkema51@gmail.com

Contributie

 • Contributie bedraagt € 35.00 per jaar, jeugdleden betalen € 17.50
 • dit is inclusief een abonnement op het maandblad “Onze vogels”. Voor toezending van het clubblad per post wordt € 3,00 per jaar in rekening gebracht. Digitale toezending van dit clubblad zonder kosten ook mogelijk.  Opzegging lidmaatschap: mogelijk per halfjaar (1juli en 1 januari ).
 • Opzegging dient 4 weken voor het verstrijken van half jaar te geschieden schriftelijk of per mail aan de secretaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Ringen bestellen

Via de ringencommissaris kunnen de benodigde ringen bij de bond besteld worden. Door de bond worden voor de diverse soorten vogels ringen gemaakt. Hierop wordt vermeld: het kweeknummer, kweekjaar,  afkorting van de bond en een volgnummer.

Onze locatie

Onze vergaderingen en tentoonstellingen worden gehouden in het Stationskoffiehuis te Rolde, Stationsstraat 14.

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van onze vereniging dan kunt u mailen.(info@aeweb.nl)