Bestuur & informatie

Wij komen ongeveer acht keer per jaar bij elkaar, door middel van een ledenvergadering.

In november houden wij altijd een tentoonstelling.

Het Bestuur

Ons bestuur bestaat uit 5 personen:

Contributie

  • Contributie bedraagt € 40.00 per jaar, jeugdleden betalen €20,00  Verenigingsleden € 20.00
  • dit is inclusief een abonnement op het maandblad “Onze vogels”.  Digitale toezending van dit clubblad zonder kosten ook mogelijk.  Opzegging lidmaatschap: mogelijk per halfjaar (1juli en 1 januari ).
  • Opzegging dient 4 weken voor het verstrijken van half jaar te geschieden, schriftelijk of per mail aan de secretaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Onze locatie

Onze vergaderingen en tentoonstellingen worden gehouden in De Balloohoeve. Balloo 52  9458 TC Balloo.

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van onze vereniging dan kunt u mailen met de secretaris R Altena.